Partner:

 

logo fehac 150-116

 

Advertentie

Inloggen

PAC op facebook:

FacebookLogo

Aan het begin van de jaren 50 in de vorige eeuw was een aantal mensen in Nederland er alert op, dat veel van de zeer oude auto's die er nog waren in hoog tempo verdwenen, veelal naar de schroothoop. Dit is vooral te verklaren uit het feit dat de grauwe periode van de oorlogsjaren voorbij was. De wederopbouw van onze buurlanden en ook Nederland kreeg vaart, waardoor de welvaart voorzichtig toenam. Steeds meer mensen konden zich een auto, al dan niet nieuw, permitteren. Er kwam ook flink wat aanbod van kleinere, betaalbare gezinsauto's die de grote merken op de markt brachten, zoals de Morris Minor, de Renault 4 CV, de Citroen 2CV en natuurlijk ook de Volkswagen Kever.

Van laatsgenoemd model werd in 1956 al het 50.000e exemplaar in ons land geregistreerd. Een voor die jaren enorm aantal. De oudere, veel meer onderhoud vergende en dikwijls sterk versleten voertuigen van voor 1940 werden daardoor in steeds hoger tempo afgedankt.

De kenners van de autohistorie zagen dit met lede ogen aan. Zou niemand iets doen, dan bleef al spoedig niet veel meer over van het historisch erfgoed, zoals we dat nu noemen. Zij wisten natuurlijk al lang, dat voor de 2e Wereldoorlog o.a. in Amerika, Frankrijk en Engeland clubs voor de eigenaren van historische auto's bestonden. In 1953 was ook de film Geneviève gemaakt met in de hoofdrol een 2 cylinder Darracq uit 1904 en daarnaast een Spyker uit 1904. Deze rolprent maakte een triomftocht langs de bioscopen en trok een record aantal bezoekers. Dit leidde ongetwijfeld tot grote bekendheid van de cultuur rond de historische automobiel.

 

st-jans-kerkhof

Bij de viering van Alkmaar 700 jaar Stad, in 1954, waren de organisatoren erin geslaagd 35 leden van de Veteran Car Club of Great Britain naar ons land te lokken. Zij brachten automobielen mee uit de jaren 1899-1916. Dit gaf ook hier de aanzet tot realisatie van sluimerende ideeën om te komen tot het vormen van een club voor antieke en historische automobielen. Daartoe moest echter in ons land eerst de interesse van autobezitters gepeild worden. Zo ontstond het plan om die uit te nodigen voor een sterrit, met als eindbestemming het St. Janskerkhof te Utrecht. Dat gebeurde op zaterdag 13 mei 1956. Het leverde een nog bescheiden aantal van 23 auto-s en hun eigenaren op, maar wel veel belangstelling van publiek, pers en het filmjournaal. Dit medium voorzag in die dagen de bioscoopbezoekers van nieuws met bewegende beelden.

 

  

brug

De evenementen genoten ook in de jaren 60 al veel belangstelling

 

De bekende autojournalist en directeur van Circuit Zandvoort, de heer J.B.Th. Hugenholtz, vervulde in het plannen maken een belangrijke rol en met hem een aantal geestverwanten, die hij o.a. vond bij de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. Samen met de heer C.A.B.A.M. Schade van de KNAC had hij een meeting met de heer Hein Visser. Deze had onafhankelijk van de anderen een soortgelijk plan. Men overlegde, nam besluiten en zette een en ander op papier. Zo ontstond het concept voor de oprichting van de Pionier-Automobielen Club.

Die zaterdag 13 mei 1956 werd niet alleen benut voor de rit, maar ook om spijkers met koppen te slaan. In het Hotel des Pays-Bas werd een vergadering belegd die moest leiden tot de beklinken van dit oprichtingsbesluit en dat gebeurde ook. Er werden statuten opgesteld, waarin o.a. de bouwjaargrens was vastgelegd op 1918, met mogelijke toelating van wat jongere auto's welke aan strenge criteria moesten voldoen. Later is die grens enkele malen verlegd tot thans het jaar 1940.

Het bestuur werd gevormd door:

J.B. Th. Hugenholtz Voorzitter
C.A.B.A.M. Schade Commissaris
H. Visser Secretaris/ penningmeester
H.M.J. Bouvy Technische commissie

 

Als doel heeft de P.A.C. het bevorderen van de instandhouding van antieke en historische automobielen. De originaliteit van de aangemelde auto's is belangrijk en wordt o.a. "bewaakt" door de technische commissie. Ook het bewaren van historische gegevens en documentatie behoort erbij. Zo is in de loop der jaren een Technisch Historisch Archief opgebouwd, dat is gehuisvest bij het NCAD, sinds kort in Helmond in de voormalige vestiging van DAF.


Beginjaren

Maar nog even terug naar de beginjaren. Het oprichten van de P.A.C. en alle publiciteit die men had weten op te roepen leidde tot een gestage groei in ledental. Als er ritten georganiseerd werden trokken die veel deelnemers.

 

zandvoort 1Het jaarlijkse hoogtepunt was en is nog steeds de Traditie Rit, vele jaren lang via een traject van Utrecht, langs de Vecht, naar het Circuit van Zandvoort. Door de toen nog geringe verkeersdrukte was het mogelijk met de bejaarde en vrij langzaam rijdende auto's een dergelijke route te kiezen, wat vandaag de dag niet meer kan.

Die Traditie Ritten waren groots opgezet en trokken ook veel Engelse, Franse en Duitse deelnemers. Dat kwam mede, doordat internationaal goede betrekkingen over en weer waren ontstaan en niet te vergeten het feit, dat met niet kon kiezen uit de overvloed van evenementen die wij thans kennen. De stoet die dan voorbij trok deed de liefhebbers maar ook het vele overige publiek langs de routes smullen. Heel veel zeldzame tot zeer zeldzame voertuigen trokken voorbij.

 

 

bernhard

 Een blijk van erkenning voor het belang dat de P.A.C. vertegenwoordigde was de in 1959 verkregen Koninklijke Goedkeuring. Daar kwam nadien bij, dat in 1965 Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard onze beschermheer werd. Daaraan hadden wij dan ook te danken, dat we bij een aantal lustra werden uitgenodigd voor een défilé op het terrein van Paleis Soestdijk.

 

 

 

 

In 1898 was door de Automobile Club de France (A.C.F.) een propagandawedstrijd georganiseerd van Parijs naar Amsterdam. De keus voor de eindbestemming was te danken aan de eerste Nederlandse autoimporteur, de heer M.W. Aertnys. In 1968 organiseerde de Pionier-Automobielen Club, naar een idee van ons lid Abr. Martini, er een herhaling van, maar nu van Amsterdam naar Parijs.

 eifeltoren

Een bijzonderheid voor onze vereniging is ook, dat we al decennia lang elke 2 jaar de beschikking krijgen over een standruimte op de AutoRAI. We plaatsen daarop altijd enkele opmerkelijke auto's. Zo heeft het publiek een illustratie van de ontwikkeling die de auto heeft doorgemaakt.

 

 rai

FIVA

Internationaal speelde de P.A.C. een rol doordat zij medeoprichter was van de International Federation of Veteran Car Clubs: IFVCC, thans genaamd Fédération Internationale des Véhicules Anciens, de FIVA, met zetel in Parijs. Een belangrijk orgaan om op te komen voor de belangen, wereldwijd, van de in nationale clubs en in Federaties verenigde clubs van eigenaren van historische voertuigen van diverse categoriën. In Nederland is dat de FEHAC waaraan de P.A.C. zo'n 20 jaar geleden haar vertegenwoordiging heeft overgedragen. Dat gebeurde in het welbegrepen besef, dat het door de steeds grotere complexiteit van de nationale en internationale regelgeving voor een kleinere vereniging niet meer mogelijk is alle know-how te verzamelen, dat bij te benen en de ettelijke jaarlijkse vergaderingen te bezoeken. Die opzet voldoet uitstekend. In Nederland plukken wij allen er de vruchten van in de vorm van vrijstelling houderschapsbelasting voor voertuigen van 25 jaar en ouder, de mildere regeling van het APK regiem, de vrijstelling daarvan voor auto's met bouwjaar t/m 1960 en nog veel meer bepalingen en uitzonderingen die rekening houden met het specifieke karakter van auto's, motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor, oude tractoren, bussen, vrachtwagens, legervoertuigen en caravans.

 

Ruim 50 jaar

We mogen niet vergeten te vermelden dat 2 verenigingen net iets ouder zijn en wel de M.G. Car Club Holland (1955) en de A-Ford Club Nederland (13 mei 1956, eerder op de dag). Daardoor is de Pionier-Automobielen Club de derde oudste club van Nederland, maar wel de eerste niet-merk-gebonden club.

De voorzitters, later president genoemd voor internationaal beter begrip van de functie, hebben alle hun zetel flink wat jaren bezet.

Hans Hugenholz 1956 - 1964
Hein Visser 1964 - 1971
Carol Schade 1971 - 1977
Bob van Leeuwen 1977 - 1991
Jeroen Helms 1991 - 1999
Frans Louwaard 1999 - 2005
Jan Noordhoek 2005 - 2011
Tom Blikslager 2011 - 2015
Nel Verstoep 2015- heden

Zij hebben alle jaren kunnen steunen op de bijdrage van leden die zitting hadden in de Technische Commissie en de Evenementen Commissie. Bovendien hebben we vanaf het begin een cluborgaan, "Tuf-Tuf". Ja natuurlijk, die naam herinnert aan het tuffende geluid dat de draaiende motor en uitlaat maakten van die 1 en 2 cylinder motoren uit de begintijd.

sleutelen            tc

 

 

Hedendaags

In 2006 vierden we op grootse wijze ons 50-jarig bestaan, waarbij we veel Nederlandse leden als deelnemers hadden, maar ook ettelijk goede vrienden en bekenden uit het buitenland. Want één ding is zeker, onze hobby is er zeker ook een die het ontstaan van leuke contacten bevordert.

Ook tegenwoordig floreert de club nog steeds goed, te zien uit het elk jaar weer kunnen inschrijven van nieuwe leden die zich mede aangetrokken voelen door wat onze club en haar leden te bieden hebben in de vorm van prettige sociale contacten, de dagritten en weekendevenementen die we jaarlijks organiseren in verschillende delen van het land. Wat let u, bezitter van een fraaie auto die past in onze club, om u ook aan te melden?

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com